Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp cơ bản tăng lợi nhuận của cảng Nam Hải-Gemadept
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Từ khóa/ Chủ đề: Biện pháp
Cảng Nam Hải
Lợi nhuận
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 76tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: