Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ
Tác giả: Phạm Thị Thùy Dung
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng Chùa Vẽ
Hoạt động kinh doanh
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 64 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 26/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: