Tổ chức và quản lý vận tải - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Tác giả: Nguyễn Văn Kiên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 424.38 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020
      Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020

Tác giả: Cao Thùy Linh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 672.74 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thúy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 679.97 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị xếp dỡ công ty cổ phần cảng Đoạn Xá

Tác giả: Nguyễn Hai Mạnh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 642.07 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Cảng Hải An
      Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Cảng Hải An

Tác giả: Dương Thành Dũng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 706.57 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Vật Cách
      Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Vật Cách

Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Thúy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 661.60 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản phát triển hệ thống kho bãi phục vụ cho các cảng biển khu vực Hải Phòng
      Một số biện pháp cơ bản phát triển hệ thống kho bãi phục vụ cho các cảng biển khu vực Hải Phòng

Tác giả: Trịnh Thị Lan Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 633.71 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Bắc
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải biển Bắc

Tác giả: Đỗ Thị Nga
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 797.42 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải và thương mại Văn Long
      Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải và thương mại Văn Long

Tác giả: Mai Thị Nhung
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 660.99 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ
      Lập dự án xây dựng bãi chứa vỏ và sửa chữa vỏ container tại khu công nghiệp Đình Vũ

Tác giả: Đoàn Ngọc Tú
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 640.70 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập dự án đầu tư tàu cho công ty TNHH thép DONGBU Việt Nam
      Lập dự án đầu tư tàu cho công ty TNHH thép DONGBU Việt Nam

Tác giả: Đặng Xuân Việt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 744.60 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện công tác quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ô tô Phúc Lâm
      Hoàn thiện công tác quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ô tô Phúc Lâm

Tác giả: Đinh Thị Lương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 664.84 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)
      Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)

Tác giả: Lê Thị Thu Phượng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 606.64 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS
      Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 527.22 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12