Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Entropy theory and its application in environmental and water engineering
Tác giả: Vijay P. Singh
Từ khóa/ Chủ đề: Thuỷ lực
Tóm tắt: Entropy theory. Principle of maximum entropy. Derivation of pome based distributions....
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 642tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: