Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Diesel-Engine management
Tác giả: Robert Bosch GmbH
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ Diesel
Hệ thống xử lý khí thải
Sửa chữa
Tóm tắt: Innovations by Bosch in the field of diesel-injection technology have made a significant contribution to the diesel boom in Europe in the last few years. These systems make the diesel engine at once quieter, more economical, more powerful, and lower in emissions. This reference book provides a comprehensive insight into the extended diesel fuel-injection systems and into the electronic system used to control the diesel engine.
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 510tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: