Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Sổ tay thợ máy tàu thuỷ
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Từ khóa/ Chủ đề: Sổ tay
Máy tàu
Thợ máy tàu
Tóm tắt: Các kiến thức chung về tàu thuỷ. Hệ thống động lực tàu thuỷ. các hệ thống đo và các bảng chuyển đổi. Ngững kiến thức về động cơ đốt trong tàu thuỷ. Nồi hơi tàu thuỷ. khai thác kỹ thuật tuabin hơi tàu thuỷ. Nhiên liệu và dầu bôi trơn cho hệ thống động lực tàu thuỷ
Nhà xuất bản: Công nhân kỹ thuật
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1983
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 240 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/03/2017 Điểm bình chọn:
5.0
Chuyên đề: