Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PM/VV 03192-93 - Hỏi và đáp về khai thác hệ thống động lực điêden tàu thuỷ. Tập 3
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Từ khóa/ Chủ đề: Tàu thuỷ
Hệ thống động lực tàu thuỷ
Động cơ diesel
Tóm tắt: Gồm 120 câu hỏi về các thiết bị phân ly dầu đốt, dầu nhờn, nước la canh; các thiết bị lọc,công ước MARPOL; về máy lạnh, bảo quản bao dưỡng,.. Những kiến thức cơ bản về tự động và tự động điều khiển, điều chỉnh hệ thống động lực diezel tàu thuỷ, các bộ phận điều tốc...
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1991
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 320tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: