Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Business and law for the ship master
Tác giả: E.N. Hopkins
Từ khóa/ Chủ đề: Đơn từ hàng hải
Luật hàng hải
Tóm tắt: Information about law, liens, contract, arbitration, agency, the ship. Master and crew, log books, protests and other records. Carriage of passengerr. The shipment, carriage and delivery of goods. Procedure on arrival at and on departure from o port. Limitation of liability of shipowners and others. Glossary term and list of abbreriations of shipping terms
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1979
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 928 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: