Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tin học ứng dụng văn phòng
Tác giả: Phùng Văn ổn
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học
ứng dụng
Văn phòng
Tóm tắt: Sử dụng windows 2000 professional. Chương trình soạn thảo văn bản Microsoft word 2000.Chương trình Microsoft EXCEL 2000. Sử dụng powerpoint 2000, cách xử lý khi tạo bài thuyết trình
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 112 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: