Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Statistical Analysis with Excel For Dummies, 3rd Edition
Tác giả: Joseph Schumller
Từ khóa/ Chủ đề: Tin học văn phòng
Microsoft Office
Microsoft Excel
Tóm tắt: If you need to create and interpret statistics in business or classroom settings, this easy-to-use guide is just what you need. It shows you how to use Excel's powerful tools for statistical analysis, even if you've never taken a course in statistics. Learn the meaning of terms like mean and median, margin of error, standard deviation, and permutations, and discover how to interpret the statistics of everyday life. You'll learn to use Excel formulas, charts, PivotTables, and other tools to make
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để download toàn văn, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com
Số trang: 504 tr.
DEMO TRUONG TIN: 005.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/06/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: