Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Marine medium speed diesel engines. Vol. 1, P. 3
Tác giả: Denis Griffiths
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ diezel
Máy tàu thuỷ
Tóm tắt: The medium speed diesel engine. Engine construction. Engine choice and installation. Operational support systems and performance monitoring.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 138 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: