Khoa Hàng hải - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123456789
PD/VV 01054-55 - Ship's corespondence (Thư - điện - kháng nghị hàng hải)
      PD/VV 01054-55 - Ship's corespondence (Thư - điện - kháng nghị hàng hải)

Tác giả: Nguyễn Tường Luân
Nhà xuất bản: Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 03732 - Thiên văn hàng hải. Tập 2
      PD/VT 03732 - Thiên văn hàng hải. Tập 2

Tác giả: Nguyễn Cảnh Sơn
Trần Đắc Sửu
Nhà xuất bản: Hải phòng
Trường Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PD/VT 03731 - Thiên văn hàng hải. Tập 1
      PD/VT 03731 - Thiên văn hàng hải. Tập 1

Tác giả: Nguyễn, Cảnh Sơn
Nhà xuất bản: Hải Phòng
Trường Đại học Hàng hải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.56 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật biển Việt Nam
      Luật biển Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải: Phần 2
      Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Viết Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải: Phần 1
      Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Viết Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan
      Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan

Tác giả: Nguyễn Văn Trọng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.17 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sử dụng Auto-ship trong thiết kế tàu thủy - Phần 1
      Sử dụng Auto-ship trong thiết kế tàu thủy - Phần 1

Tác giả: Ngô Văn Hệ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1
      Sổ tay hàng hải. Tập 2-Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 37.74 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2
      Sổ tay hàng hải Tập 2 Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2
      Sổ tay hàng hải.Tập 1 Phần 2

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.10 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1
      Sổ tay hàng hải - Tập 1.Phần 1

Tác giả: Tiếu Văn Kinh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.30 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dao động tàu thủy
      Dao động tàu thủy

Tác giả: Vũ Văn Khiêm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.07 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều tốc động cơ: Phần 2
      Điều tốc động cơ: Phần 2

Tác giả: Phan Văn Quân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.87 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều tốc động cơ: Phần 1
      Điều tốc động cơ: Phần 1

Tác giả: Phan Văn Quân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều động tàu: Phần 2
      Điều động tàu: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Viết Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.13 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điều động tàu: Phần 1
      Điều động tàu: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Viết Thành
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách khoa hàng hải và đóng tàu
      Bách khoa hàng hải và đóng tàu

Tác giả: Đỗ Thái Bình
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 31.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Life saving appliances
      Life saving appliances

Tác giả: IMO
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 880.36 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456789