Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Tài liệu hướng dẫn dùng cho thuyền trưởng và các sỹ quan
Tác giả: Nguyễn Văn Trọng
Từ khóa/ Chủ đề: thuyền trưởng
sỹ quan
Tài liệu hướng dẫn
Người biên mục: PTH
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 98 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 26/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: