Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 04412-21 - Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (The international regulations for preventing collisions at sea, 1972)
Tác giả: Bộ giao thông vận tải
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Tín hiệu âm thanh
Tín hiệu ánh sáng
Điều động tàu
Đâm va tàu thuyền
Tóm tắt: Giới thiệu quy tắc hành trình và điều động. Đèn và dấu hiệu. Tín hiệu âm thanh và tín hiệu ánh sáng. Miễn trừ
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2007
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 160tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.89
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 31/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: