Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Life saving appliances
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: Cứu hộ trên biển
Phương tiện cứu hộ
Phao cứu sinh
Tóm tắt: Presonal life saving appliances visnal signals survival carft rescue boats. lannching and embarkation appliances other life saving appliancess
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 187 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 19/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.