Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VT 03731 - Thiên văn hàng hải. Tập 1
Tác giả: Nguyễn, Cảnh Sơn
Từ khóa/ Chủ đề: Thiên văn
Thiên văn hàng hải
Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhìn bầu trời định hướng cho tàu thuyền đi biển
Nhà xuất bản: Hải Phòng
Trường Đại học Hàng hải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 170tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.89
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/06/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: