CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 30022    Tổng số xếp giá: 161148
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 256

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nghiên cứu hiện trạng, quy hoạch và đề xuất giải pháp ứng dụng giao thông thôn...
2 Biện pháp thúc đẩy việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cộng...
3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải D...
4 Tính toán thiết kế tàu chở dầu thành phẩm trọng tải DW 4700 tấn, hoạt động vùn...
5 Tính toán thiết kế tàu chở dầu thành phẩm trọng tải DWT 6000 tấn, hoạt động vù...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (35)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (34)
3 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (25)
4 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (17)
5 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô : Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại ... (15)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 1/  2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện