CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 36140    Tổng số xếp giá: 142389
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 272

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Thiết kế tàu chở dầu thành phẩm sức chở 14800 tấn, hoạt dộng vùng biển không h...
2 Search engines : Information retrieval in practice / W. Bruce Croft, Donald ...
3 Hydrodynamics of pumps / Chiristopher E. Brennen
4 Compressed air operations manual : An illustrated guide to selection, install...
5 Hydraulic power system analysis / Arthur Akers, Max Gassman, Richard Smith

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (9)
2 Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn ... (7)
3 Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí c... (5)
4 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn ... (5)
5 Những câu danh ngôn bất hủ / Minh Anh (4)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện