CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 37536    Tổng số xếp giá: 143654
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nguyên lý gia công vật liệu / Bành Tiến Long
2 Công nghệ trên máy CNC / Trần Văn Địch
3 Công nghệ cơ khí và ứng dụng CAD-CAM-CNC / Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Tiến Dũng
4 Công nghệ bôi trơn / Nguyễn Xuân Toàn
5 Giáo trình thiết kế nhà máy cơ khí / Phí Trọng Hảo, Lê Văn Vĩnh,Trần Xuân Việ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (16)
2 Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong, Lý Trần Cườ... (5)
3 Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lưu Văn Lợi biên tập ; Vũ Phi ... (5)
4 Những điều cần biết về luật biển / Nguyễn Hồng Thao (4)
5 Cơ học kết cấu. T. 1: Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình (4)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 12/  2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện