CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 37773    Tổng số xếp giá: 143887
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 283

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Vận hành, bảo trì các công trình cấp nước nông thôn / Nguyễn Việt Anh, Nguyễn...
2 The IELTS speaking topic : Tài liệu luyện thi nói IELTS / The Windy Vivian c...
3 Kết cấu công trình / Nguyễn Đình Cống chủ biên, Nguyễn Hùng Phong, Đoàn Thị Q...
4 Giáo trình vẽ kỹ thuật / Nguyễn Độ
5 Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí c...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (16)
2 Bộ luật Hàng hải Việt Nam (5)
3 Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong, Lý Trần Cườ... (5)
4 Công ước của liên hợp quốc về luật biển 1982 / Lưu Văn Lợi biên tập ; Vũ Phi ... (5)
5 Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn (4)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 1/  2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện