CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 29116    Tổng số xếp giá: 158749
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 256

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Bạn bè một thuở: Chân dung-tiểu luận văn học / Bùi Hiển
2 Tập truyện ngắn / Phùng Hải Yến, Bùi Nguyên Khiết
3 Nhạc khí dân tộc ở Gia Lai: nghiên cứu / Đào Huy Quyền
4 Tuyển tập văn xuôi Hoàng Hạc: truyện ký / Ngọc Bái chủ biên; Nguyễn Thị Chính...
5 Tục ngữ Mường Thanh Hóa / Cao Sơn Hải

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (17)
2 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (16)
3 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (15)
4 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] (12)
5 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ... (12)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 12/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện