CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 27426    Tổng số xếp giá: 153259
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 242

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Quy tắc của Google: Google tuyển dụng và giữ chân nhân tài như thế nào? = Wor...
2 Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới = Blockchain: Blueprint for a ...
3 Tiểu sử Steve Jobs / Walter Isaacson ; Lâm Lan, Diệu Ngọc, Bích Hải dịch
4 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã h...
5 Thức giấc ngủ đông : Khám phá những bí mật giúp bạn khai mở nguồn sức mạnh vô ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (55)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (30)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (27)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (23)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện