CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 30295    Tổng số xếp giá: 162014
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 256

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Một số biện pháp thu hút vốn đầu tư tư nhân trong nước của tỉnh Quảng Ninh / ...
2 Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Ủy ban n...
3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương...
4 Hoàn thiện công tác quản lý giá trị tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ...
5 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (36)
2 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (35)
3 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (24)
4 Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô : Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại ... (15)
5 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ (12)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện