CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28474    Tổng số xếp giá: 156255
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 251

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Châu Phi và Châu Úc - Những điều có thể bạn chưa biết / Bùi Văn Định biên dịc...
2 Trang thiết bị cứu sinh trên tàu thủy / Mai Xuân Hương, Nguyễn Thanh Diệu, Ng...
3 Hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt = Flexible Alternating Current ...
4 Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến / Nguyễn Doãn Phước
5 Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu / Nguyễn Doãn Phước

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (60)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (31)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (29)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (24)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 6/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện