CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 36378    Tổng số xếp giá: 142608
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 282

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Phong cách học tiếng Việt hiện đại / Hữu Đạt
2 Từ vựng học tiếng Việt / Nguyễn Thiện Giáp
3 Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt / Trần Ngọc Thêm
4 Hóa hữu cơ 2 / Phạm Thị Hoa; Hoa Hữu Thu hiệu đính

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (13)
2 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (10)
3 Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn ... (7)
4 Kết cấu bê tông cốt thép : Phần kết cấu nhà cửa / Ngô Thế Phong, Lý Trần Cườ... (5)
5 Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí c... (5)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 8/  2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện