CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 36182    Tổng số xếp giá: 142513
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 282

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Nej : Naval engineers journal / American Society Naval Engineers
2 Xây dựng = Journal of construction / Bộ Xây dựng
3 Bản tin Khoa học công nghệ / Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng
4 Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường = Journal of water resources...
5 Vi hóa sinh kỹ thuật môi trường / Nguyễn Xuân Sang, Bùi Đình Hoàn

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (11)
2 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; ... (10)
3 Toán học cao cấp. T. 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn ... (7)
4 Toán học cao cấp. T. 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí c... (5)
5 Bài tập toán cao cấp. T. 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn ... (5)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 6/  2022

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện