CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28973    Tổng số xếp giá: 156797
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 254

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tham gia lĩnh vực ...
2 Một số vấn đề giao tiếp ngôn ngữ / Nguyễn Thị Thuận chủ biên, Nguyễn Thị Dung...
3 Đặc điểm thiết kế tàu container / Trần Ngọc Tú, Lê Hồng Bang hiệu đính
4 Khởi sự doanh nghiệp / Mai Khắc Thành, Nguyễn Quỳnh Nga hiệu đính
5 Nền và móng công trình thủy / Nguyễn Thanh Sơn

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Bài tập cơ học kết cấu. T. 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên (18)
2 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulation... (16)
3 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (15)
4 Khai thác hệ động lực tàu thuỷ/ Đặng Văn Tuấn, Lương Công Nhớ (11)
5 Bài tập kinh tế vĩ mô (11)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 10/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện