CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 27706    Tổng số xếp giá: 154129
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 244

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Động cơ ẩn giấu và nghệ thuật tiếp thị=The hidden agenda : Con đường đã được ...
2 Làm sao để thôi "nghiện" ai đó? / Howard M. Halpern ; Lê Minh Quân dịch
3 Tự tin trong công việc : Nắm bắt, cảm nhận và giữ vững sự tự tin = Confidence...
4 Khởi nghiệp : Con đường duy nhất giúp bạn giàu có / Lê Quang biên soạn
5 Bí quyết lãnh đạo doanh nghiệp / Brian Chernett ; Quốc Việt dịch

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (56)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (31)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (27)
5 Pháp luật đại cương/ Lê Minh Toàn, ...[et al.] chủ biên (22)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 3/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện