Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery
Tác giả: S.L. Dixon, C.A. Hall
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Cơ học chất lỏng
Động lực học
Fluid Mechanics
Thermodynamics
Turbomachinery
Tóm tắt: Introduction: Basic Principles. Dimensional anlysis: Similitude. Two-Dimensional cascades. Axial-Flow turbines: Mean-Line Analysis and design. Axial-Flow compressors ans ducted fans. Three-Dimensional flows in axial turbomachines. Centrifugal pumps, fans, and compressors. Radial-flow gas turbines. Hydraulic turbines. Wind turbines.
Nhà xuất bản: Amsterdam
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 537p.
DEMO TRUONG TIN: 621.4
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: