Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Principles of macroeconomics
Tác giả: Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Kinh tế thị trường
Kinh tế vĩ mô
Môi trường đầu tư
Macroeconomics
Tóm tắt: Introduction ten principles of economics, thinhking like an economist. How markets work, the market forces of supply and demand. Market and welfare. The data of marcroeconomics. The real economy in the long run. Money and prices in the long run. The miroceconomics of open economies. Short run economic fluctuations.
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2012
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 439p.
DEMO TRUONG TIN: 339
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: