Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu về mã trải phổ và ứng dụng của nó trong kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã
Tác giả: Đặng Quyết Tiến
Từ khóa/ Chủ đề: Kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã
Mã trải phổ
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 621.3
Người hướng dẫn: Lê Quốc Vượng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 54 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Người hướng dẫn: Lê Quốc Vượng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: