Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tác giả: Bùi Việt Cường
Từ khóa/ Chủ đề: Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Hải Phòng
Nông nghiệp
Phát triển doanh nghiệp
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Dương Văn Bạo
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: