Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền
Tác giả: Đinh Đức Thiêm
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty xây dựng dịch vụ Ngô Quyền
Quản lý nhân sự
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 73 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Đặng Công Xưởng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 21/04/2016 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: