Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Tác giả: Đào Thị Phúc
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Ngân sách nhà nước
Quản lý
Quận Ngô Quyền
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 79 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: