Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp tăng cường phục vụ các khách hàng doanh nghiệp tại công ty dịch vụ mobifone khu vực 5
Tác giả: Đào Thị Thúy Anh
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty dịch vụ mobifone
Khách hàng doanh nghiệp
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Nguyễn Thái Sơn
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 93 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Thái Sơn
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: