Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Monitoring, control and protection of interconnected power systems
Tác giả: Ulf Hager
Từ khóa/ Chủ đề: Điện
Giám sát
Hệ thống điện
Tóm tắt: Introduction, requirements for monitoring, control and operation. System model and dynamic phenomena. Monitoring of interconnected power systems. Control of interconnected power systems. Stability and protection technique in interconnected power systems. Intergrated systems
Nhà xuất bản: Springer
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 391tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: