Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Industrial automation and process control
Tác giả: Jon Stenerson
Từ khóa/ Chủ đề: Dây truyền công nghiệp
Điều khiển hoạt động
Tự động công nghiệp
Tóm tắt: This software will enable students to program and test their program on graphic simulators in the software. Included are an I/O simulator and seveal other simulators for student work. The software will enable students to study and pracited PLC programming in the comfort of their homes
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 413 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: