Khoa Điện - Điện tử - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123456
SDH/LT 03410 - Smart grid infrastructure & networking
      SDH/LT 03410 - Smart grid infrastructure & networking

Tác giả: Krzysztof Iniewski editor
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid
      SDH/LT 03483 - Cyber physical systems approach to smart electric power grid

Tác giả: Siddhartha Kumar Khaitan, James D. McCalley, Chen - Ching Liu editors
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.00 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control
      SDH/LT 03484 - Power generation operation, and control

Tác giả: Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, Gerald B. Sheblé
Nhà xuất bản: Wiley
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03590-91 - Nonlinear systems
      SDH/LT 03590-91 - Nonlinear systems

Tác giả: Hassan K. Khalil
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 20.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03580-81 - Nonlinear Control
      SDH/LT 03580-81 - Nonlinear Control

Tác giả: Hassan K. Khalil
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.70 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems
      SDH/LT 03551-52 - Fractional - order modeling and control of dynamic systems

Tác giả: Aleksei Tepljakov
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems
      SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems

Tác giả: James D. Halderman
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 57.44 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 2

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.59 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1
      PMVT 04183-85 - Âm thanh lập thể - Nguyên lý và công nghệ. Phần 1

Tác giả: Trần Công Chí
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Air conditioning: A practical introduction
      Air conditioning: A practical introduction

Tác giả: David V. Chadderton
Nhà xuất bản: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 45.22 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis
      Electric machines: modeling, condition monitoring, and fault diagnosis

Tác giả: Hamid A.Toliyat
Nhà xuất bản: Boca Raton
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electromagnetics
      Electromagnetics

Tác giả: Joseph A
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 48.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hydraulic control systems
      Hydraulic control systems

Tác giả: Herbert E. Merritt
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.05 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Monitoring, control and protection of interconnected power systems
      Monitoring, control and protection of interconnected power systems

Tác giả: Ulf Hager
Nhà xuất bản: Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 36.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế kiến trúc-xây dựng robot structural analysis dành cho người tự học-Tập 1
      Thiết kế kiến trúc-xây dựng robot structural analysis dành cho người tự học-Tập 1

Tác giả: Phùng Thị Nguyệt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 69.36 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robot
      Robot

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.43 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robot công nghiệp
      Robot công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật robot
      Kỹ thuật robot

Tác giả: Đào Văn Hiệp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật robot
      Kỹ thuật robot

Tác giả: Đào Văn Hiệp
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.81 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thiết kế - lắp ráp robot từ các linh kiện thông dụng
      Hướng dẫn thiết kế - lắp ráp robot từ các linh kiện thông dụng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.84 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456