Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Electrical safety handbook
Tác giả: John Cadick P.E.
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn điện
Sổ tay
Tóm tắt: Electrolical safety equidment low-voltage safety synopsis. Medium and high voltage safety sysnopsis safety management and organizational structure. Safety training methods and systems
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 415 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: