Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: An engineering approach to optimal control and estimation theory
Tác giả: George M. Siouris
Từ khóa/ Chủ đề: Lý thuyết điều khiển dự trữ
Lý thuyết dự báo
Lý thuyết hệ thống
Tóm tắt: Mathematical preliminaries. The kalman filter. Linear regulators. Decentralized kalman filters. Convariance analysis and suboptimal filtering
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 408 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: