Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Air conditioning: A practical introduction
Tác giả: David V. Chadderton
Từ khóa/ Chủ đề: Điều hòa không khí
Tóm tắt: Uncooled low energy design. Air conditioning systems. Heating and cooling loads ..
Nhà xuất bản: Routledge
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2014
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 414 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: