Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Final drawings: Marine propulsion engine
Tác giả: Yanmar Co., Ltd.
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ Diesel
Động cơ đẩy
Bản vẽ thiết kế
Tàu 3300 DWT
Nhà xuất bản: Hong Ha Shipyard
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 177 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: