Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03580-81 - Nonlinear Control
Tác giả: Hassan K. Khalil
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Hệ phi tuyến
Điều khiển tự động
Điện tự động
Tóm tắt: Introduction. Two dimension systems. Stability of equilibrium points. Time - varying and perturbed systems.
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 399p.
DEMO TRUONG TIN: 629.8
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: