Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)
Tác giả: Lê Thị Thu Phượng
Từ khóa/ Chủ đề: Công tác kế toán
Công ty vận tải biển Việt Nam
Xác định kết quả kinh doanh
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Đỗ Thị Mai Thơm
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 26/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: