Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH ô tô Phúc Lâm
Tác giả: Đinh Thị Lương
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty ô tô Phúc Lâm
Quản lý
Sử dụng
Vốn
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Phạm Văn Cương
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 75 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Phạm Văn Cương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: