Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vốn vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu-Chi nhánh Hải Phòng
Tác giả: Vũ Thị Ngọc Diệp
Từ khóa/ Chủ đề: Dự án đầu tư vốn vay
Hải phòng
Ngân hàng Á châu
Thẩm định tài chính
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 86 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Vũ Trụ Phi
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: