Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải và thương mại Văn Long
Tác giả: Mai Thị Nhung
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty Văn Long
Hiệu quả kinh doanh
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Mai Khắc Thành
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 57 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Mai Khắc Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 27/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: