Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020
Tác giả: Cao Thùy Linh
Từ khóa/ Chủ đề: Công ty Tân Bình
Đội tàu
Phát triển đội tàu
Tàu hàng khô
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 65 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 28/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: