Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cảng Đoạn Xá
Tác giả: Nguyễn Văn Kiên
Từ khóa/ Chủ đề: Hoạt động sản xuất
Quản lý vận tải
Sản xuất kinh doanh
Tóm tắt: Lý luận về cảng biển và hiệu quả công tác quản lý và khai thác cảng biển. Đánh giá thực trạng công tác quản lý và khai thác của công ty. Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác của công ty cổ phần cảng Đoạn Xá.
Người biên mục: PTH
Loại tài liệu: LA
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 66 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: