Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Khí tượng thuỷ văn hàng hải
Tác giả: Nguyễn Sĩ Kiêm
Từ khóa/ Chủ đề: Hải dương học
Khí tượng học
Thuỷ văn hàng hải
Tóm tắt: Khí tượng học: Khí quyển trái đất, hiện tượng nhiệt trong khí quyển, nước trong khí quyển, giáng thuỷ, áp sất không khí, gió và các dòng không khí trong khí quyển, tầm nhìn xa khí tượng, các bộ phận khí quyển điển hình và thời tiết ở trong đó, dự báo thời tiết và dịch vụ khí tượng. Hải dương học: Đại dương thế giới và các đặc điểm cơ bản, đáy đại dương thế giới. Tính chất lý hoá của nước biển, nhiệt độ nước biển và đại dương, sóng biển. Dao động mức nước đại dương trên thế giới-hiện tượng thuỷ
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 234 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: