Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Admiralty TV distance tables pacific ocean.Vol. 3
Từ khóa/ Chủ đề: Thái Bình Dương
Hải dương học
Khoảng cách
Tóm tắt: South china sea. Palawn passage suln and celebes seas. Easten china sea and yellow sea. Sea of naikai, of okhotsk ... pacific westboud routes.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 150 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: