Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: General engineering knowledge
Tác giả: H.D. McGeorge
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo trì
Máy tàu
Sửa chữa
Tóm tắt: The chapter on pollution prevention now includes sections on disposal of chemicals and garbage, in addition to notes on prevention of pollution by oil, the clean air and disposal. Centrifugal pumps and priming-coolers and cooling systems pipelines and corrosion, hazards in enclosed spaces-tankers cargo pumping...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 122 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: