Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Marine auxiliary machinery
Tác giả: H.D. McGeorge
Từ khóa/ Chủ đề: Động cơ tàu thủy
Máy phụ tàu thủy
Máy tàu thủy
Tóm tắt: Ship service systems. Valves and pipelines. Pumps and pumping. Tanker and gas carrier cargo pumps and systems. Auxiliary power. The propeller shaft steering gears. Refrigeration, heating, ventilation and air conditioning
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 514 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: