Khoa Kinh tế - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian
      SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian

Tác giả: Richard D. Wolff, Stepthen A. Resnick
Nhà xuất bản: The MIT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of macroeconomics
      Principles of macroeconomics

Tác giả: Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon M. Oster
Nhà xuất bản: Pearson
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.14 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Introduction to marketing theory and practice
      Introduction to marketing theory and practice

Tác giả: Arian Palmer
Nhà xuất bản: Oxford University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communicating at work: strategies for success in business and the professions
      Communicating at work: strategies for success in business and the professions

Tác giả: Ronald B. Adler
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 62.98 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Applied international economics
      Applied international economics

Tác giả: W. Charles Sawwer
Nhà xuất bản: Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 52.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International economics
      International economics

Tác giả: Thomas A. Pugel
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 79.54 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật kinh tế
      Luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 53.72 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng
      Giáo trình luật tài chính và luật ngân hàng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình pháp luật kinh tế
      Giáo trình pháp luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Hợp Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 101.91 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển: Phần 2
      Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển: Phần 1
      Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển: Phần 1

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.62 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững: Phần 2
      Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững: Phần 2

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.19 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1
      Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

Tác giả: Lương Văn Úc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIÁO TRÌNH SINH THÁI KINH TẾ BIỂN
      GIÁO TRÌNH SINH THÁI KINH TẾ BIỂN

Tác giả: Nguyễn Thanh Toàn
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 2
      Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 2

Tác giả: Nguyễn Văn Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.16 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1
      Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Văn Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1
      Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Văn Công
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Principles of micro economics
      Principles of micro economics

Tác giả: Robert H. Frank
Ben S. Bernanke
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.61 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Security at sea
      Security at sea

Tác giả: Brigadier B.A.H. Parritt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123