Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: International economics
Tác giả: Thomas A. Pugel
Từ khóa/ Chủ đề: Thương mại Quốc tế
Tài chính quốc tế
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tóm tắt: Trade: factor availability and factor proportions are key. Who gains and who loses from trade? Scale economies, imperfect competition and trade
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 766tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: