Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Communicating at work: strategies for success in business and the professions
Tác giả: Ronald B. Adler
Từ khóa/ Chủ đề: Giao tiếp kinh doanh
Giao tiếp cá nhân
Tóm tắt: Personal skills: strategic case: omnicom marketing. Working in groups strategic case: museum of springfield. Making effective presentations strategic case: fress air sports
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 462tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: