Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LV 00065 - A guide to the collision avoidance rules
Tác giả: A.N. Cockcroft
J.N.F. Lameijer
Từ khóa/ Chủ đề: Quy tắc tránh va
Va chạm tàu thuyền
Tóm tắt: The book also contains much advice on how the regulations are to be interpreted and collisions avoided. There is a great need for new regulations before being presented with a situation of danger in reality
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 249 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 15/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: