Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LV 00032 - A guide to the collision avoidance rules
Tác giả: A.N. Cockcroft
Từ khóa/ Chủ đề: Điều khiển tàu
Quy tắc tránh va
Tránh va tàu
Tóm tắt: general, steengring and sailing rules. Lights and shapes. Sound and light signals. Exemptions. Details of lights and shapes. IMO recommendations on navigational watch keeping interational conventinal on standards of training...
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2004
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 245 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: