Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Automotive engine repair and rebuilding: classroom manual
Tác giả: Check-Chart
James D. Halderman
Jeffrey Rehkopf
Từ khóa/ Chủ đề: Sửa chữa
Sữa chữa động cơ
Tóm tắt: This book about repair and rebuilding of moder automobile engines, summarizes engine design, operation and contruction. Detail the principle of physics and chemistry that are applied in an internal combustion engine.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 364 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.