Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Automotive engine repair and rebuilding: shop manual
Tác giả: Chart Check
James D. Halderman
Jeffrey Rehkopf
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo dưỡng động cơ
Sữa chữa tự động
Tóm tắt: The shop manual has detailed intructions on overhaul repair, and rebuilding procedures for modern automotive engines. There are easy to understand, and often have step by step explanation to guide you through the procedures
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2005
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 375 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 16/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.