Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hydraulic control systems
Tác giả: Herbert E. Merritt
Từ khóa/ Chủ đề: Thuỷ lực
Hệ thống điều khiển
Tóm tắt: Hydraulic fluids. Fluid flow fundamentals. Hydraulic pumps and motors. Hydraulic control valves. Hydraulic power elements
Nhà xuất bản: John Wiley&Sons
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1967
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 358tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/02/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: